کمپین بازدید پیش از سفر های نوروز 1401
بازدید فنی رایگان خودرو شامل
1عیب یابی با دستگاه
2بررسی عملکرد سیستم بخاری و کولر
3بازدید سطح روغن موتور
4بازدید سطح مایع خنک کننده (ضدیخ)
5بررسی وضعیت ترمز دستی
6بازدید لوله ها و اتصالات و نشتی مایعات و روانکارها
7بازدید عملکردسیستم روشنایی
8بررسی وضعیت لاستیک ها
9بررسی سوابق خودرو و تعویض موارد مصرفی معوق
10بررسی عملکرد سیستم شارژ
11بررسی عملکرد سیستم برف پاک کن و شیشه شوی
12بازدید سطح روغن هیدرولیک فرمان
13بازدید لنت ها و دیسک ترمز جلو و عقب
14بازدید سطح روغن ترمز
15بازدید تسمه ها
16بازدید سیستم اگزوز
17تنظیم باد
20% تخفیف قطعات مصرفی-50% تخفیف اجرت تعویض قطعات
1روغن موتور
2فیلتر اتاق
3لنت عقب
4روغن هیدرولیک فرمان
5فیلتر روغن
6فیلتر بنزین
7روغن گیربکس
8ضدیخ
9فیلتر هوا
10لنت جلو
11روغن ترمز

18 بهمن لغایت 5 اسفند